Úlohy: 1–20 / 21

12

1. Petr zaplatil

Tomáš zaplatil za 12 koláčů 288 Kč.

Vypočítejte, kolik by zaplatil za 15 stejných koláčů.
Řešení
Tomáš by zaplatil 360 Kč.

2. Požární nádrž

Požární nádrž se naplní třemi přívody, z nichž každým přitéká 6 litrů za sekundu, za 12 hodin.

Vypočítejte:
a)   za jak dlouho se nádrž naplní, bude-li každým z nich přitékat 8 litrů za sekundu,
b)   objem nádrže.
Řešení
a)   Nádrž se naplní za 9 hodin a 0 minut.
b)   Objem nádrže je 777 600 litrů.

3. Práce stroje

Stroj vyrobil za 8 hodin 120 výrobků.

Vypočítejte, kolik výrobků stroj vyrobí za 22 hodin.
Řešení
Za 22 hodin vyrobí stroj 330 výrobků.

4. Trasa autobusu

Autobus jezdí trasu z Prahy do Brna. Když ji projel 9krát, ujel 1 800 km.

Vypočítejte, kolik kilometrů autobus ujede, když tuto trasu projede 15krát.
Řešení
Autobus ujede 3 000 kilometrů.

5. Cena rohlíků

30 rohlíků stojí 120 Kč.

Vypočítejte, kolik stojí 45 rohlíků.
Řešení
45 rohlíků stojí 160 Kč.

6. Maketa tábořiště

Na letním táboře dělaly děti maketu tábořiště. V jejím středu byl javor, který na maketě měl výšku 28 cm. Ráno vrhal javor stín 14 m dlouhý a jeho maketa měla stín 49 cm dlouhý.

Vypočítej, jakou výšku měl javor v tábořišti.
Řešení
Javor byl vysoký 8 metrů.

7. Tvorba výrobků

Vytvoření 4 výrobků trvá celkem 80 hodin. Každý výrobek vyrábějí stejně dlouho.

Vypočítejte, kolik hodin trvá vytvoření:
a)   1 výrobku
b)   2 výrobků
c)   5 výrobků
Řešení
a)   20 hodin
b)   40 hodin
c)   100 hodin

8. Vážení kávy

Půl kilogramu kávy stojí 124 Kč.

Vypočítejte, kolik korun stojí za 2,50 kg této kávy.
Řešení
Dva a půl kilogramu kávy stojí 620 Kč.

9. Prodej kuřat

Drůbežářská firma dostala 1000 kuřat s průměrnou váhou 1,6 kg v ceně 50 Kč/kg. Během dne se prodalo 610 kuřat za 30 500 Kč.

Vypočítejte, jaká byla průměrná váha neprodaných kuřat.
Řešení
Průměrná váha neprodaných kuřat byla 1,65 kg.

10. Vánoční perníčky

Eliška dělala vánoční perníčky. Za tři hodiny jich udělala 72.

Vypočítejte:
a)   kolik udělá Eliška vánočních perníčků za pět hodin,
b)   kolik udělá Eliška vánočních perníčků za čtyři hodiny, když bude ujídat a každou hodinu 4 perníčky sní.
Řešení
a)   Za pět hodin udělá Eliška 120 vánočních perníčků.
b)   Když bude ujídat, udělá Eliška za čtyři hodiny 80 vánočních perníčků

11. Dělení peněz

Tři chlapci si měli rozdělit 1813 Kč. Rozdělili si je v poměru Honza : Matěj 6:5. Matěj : Pavel 2:3.

Vypočtěte, kolik korun dostal každý z chlapců.
Řešení
Honza dostal 588 Kč, Matěj dostal 490 Kč a Pavel dostal 735 Kč.

12. Čtvercové kachličky

V prodejně nabízejí čtvercové kachličky dvojího druhu. Obsah modré kachličky je devětkrát menší než obsah červené kachličky.

Vypočítejte, kolikrát menší je hrana modré kachličky než hrana červené kachličky.
Řešení
Hrana modré kachličky je 3krát menší.

13. Karta do posilovny

Vstupenka do posilovny stojí 100 Kč za 90 minut. Se slevovou kartou zaplatí návštěvník za stejný čas 50 Kč. Cena slevové karty je 300 Kč.

Vypočítejte, po kolika návštěvách posilovny zaplatí návštěvník bez slevové karty stejně jako návštěvník, který si kartu zakoupil.
Řešení
Návštěvník bez slevové karty zaplatí stejně jako návštěvník se slevovou kartou po 6 návštěvách.

14. Výroba zákusků

Jeden potravinářský stroj vyrobí za hodinu 24 zákusků.

Vypočítejte:
a)   kolik zákusků vyrobí 4 potravinářské stroje za 6 hodin,
b)   jak dlouho bude trvat 2 potravinářským strojům, než vyrobí 720 zákusků,
c)   kolik potravinářských strojů bude potřeba, aby za za 5 hodin vyrobily 1440 zákusků.
Řešení
a)   Čtyři potravinářské stroje vyrobí 576 zákusků za 6 hodin.
b)   Dvěma potravinářským strojům bude trvat 15 hodin, než vyrobí 720 zákusků.
c)   Bude potřeba 12 strojů.

15. Hromy, blesky

Zvuk se šíří rychlostí 1 km za 3 sekundy. Hrom bylo slyšet 12 sekund po blesku.

Vypočtěte, v jaké vzdálenosti je bouře.
Řešení
Bouře je ve vzdálenosti 4 km.

16. Čokolády

Patnáct čokolád stojí 165 Kč.

Vypočtěte, kolik Kč stojí 11 čokolád.
Řešení
Jedenáct čokolád stojí 121

17. Plátek masa

Bylo zjištěno, že na jeden kilogram masa je zapotřebí 6,5 kg obilí, 36 kg krmné směsi a 15 m3 vody. Plátek hovězího masa váží v syrovém stavu 45 gramů. Vypočtěte, kolik jednotlivých surovin bylo třeba na výrobu tohoto masového plátku. (Výsledky zapište zaokrouhlené na dvě desetinná místa.)

a)   Kolik kilogramů obilí,
b)   kolik kilogramů krmné směsi,
c)   kolik hektolitrů vody.
Řešení
a)   Bylo třeba 0,29 kg obilí.
b)   Bylo třeba 1,62 kg krmné směsi.
c)   Bylo třeba 6,75 hl vody.

18. Práce v dílnách

4 dělníci vyrobí za 8 dní 960 výrobků.

Vypočtěte, kolik dělníků vyrobí za 9 dní 2 430 výrobků.
Řešení
Je to 9 dělníků.

19. Písařka

Písařka napsala na stroji 24 stran textu za 2 hodiny 40 minut.

Vypočtěte, kolik stran textu by napsala při stejné rychlosti psaní za 20 minut?
Řešení
Počet napsaných stran je 3.

20. Přeprava autobusy

První den bylo třeba přepravit 240 lidí, dvěma autobusy trvala přeprava 30 minut.

Vypočtěte, kolik minut trvala přeprava druhý den, jestliže bylo třeba přepravit 660 lidí a byly nasazeny tři autobusy?
Řešení
Přeprava trvala 55 minut.
 
12