Úlohy: 1–20 / 26

12

1. Tisk papíru

Tiskárna vytiskne 5 stránek za p sekund.

Vypočítejte, kolik stránek vytiskne tiskárna za p minut.
Řešení
Za p minut vytiskne tiskárna 300 stránek.

2. Sbírání známek

Ota a Vojta sbírají známky. Vojta má o polovinu známek víc než Ota. Oba dohromady mají 480 známek.

Vypočítejte:
a)   kolik známek má Vojta,
b)   kolik známek má Ota.
Řešení
a)   Ota má 192 známek.
b)   Vojta má 288 známek.

3. Hadi a háďata

2 hadi a 3 háďata sežerou žrádlo za 16 dní. Jeden had sežere dvojnásobné množství žrádla než jedno hádě.

Vypočítejte, za kolik dní sežere totéž žrádlo 1 had a 2 háďata.
Řešení
1 had a 2 háďata sežerou žrádlo za 28 dní.

4. Provedená montáž

Dva dělníci by udělali montáž za 54 hodin.

Vypočítejte, za kolik hodin udělá tuto montáž 9 dělníků.
Řešení
Při práci 9 dělníků by provedení téže montáže mělo trvat 12 hodin.

5. Petr zaplatil

Tomáš zaplatil za 12 koláčů 288 Kč.

Vypočítejte, kolik by zaplatil za 15 stejných koláčů.
Řešení
Tomáš by zaplatil 360 Kč.

6. Dělníci hloubí příkop

5 dělníků by vykopalo příkop za 36 hodin.

Vypočítejte, za jak dlouho by vykopalo stejným příkop 12 dělníků.
Řešení
12 dělníků by vykopalo stejný příkop za 15 hodin.

7. Požární nádrž

Požární nádrž se naplní třemi přívody, z nichž každým přitéká 6 litrů za sekundu, za 12 hodin.

Vypočítejte:
a)   za jak dlouho se nádrž naplní, bude-li každým z nich přitékat 8 litrů za sekundu,
b)   objem nádrže.
Řešení
a)   Nádrž se naplní za 9 hodin a 0 minut.
b)   Objem nádrže je 777 600 litrů.

8. Práce stroje

Stroj vyrobil za 8 hodin 120 výrobků.

Vypočítejte, kolik výrobků stroj vyrobí za 22 hodin.
Řešení
Za 22 hodin vyrobí stroj 330 výrobků.

9. Trasa autobusu

Autobus jezdí trasu z Prahy do Brna. Když ji projel 9krát, ujel 1 800 km.

Vypočítejte, kolik kilometrů autobus ujede, když tuto trasu projede 15krát.
Řešení
Autobus ujede 3 000 kilometrů.

10. Cena rohlíků

30 rohlíků stojí 120 Kč.

Vypočítejte, kolik stojí 45 rohlíků.
Řešení
45 rohlíků stojí 160 Kč.

11. Maketa tábořiště

Na letním táboře dělaly děti maketu tábořiště. V jejím středu byl javor, který na maketě měl výšku 28 cm. Ráno vrhal javor stín 14 m dlouhý a jeho maketa měla stín 49 cm dlouhý.

Vypočítej, jakou výšku měl javor v tábořišti.
Řešení
Javor byl vysoký 8 metrů.

12. Tvorba výrobků

Vytvoření 4 výrobků trvá celkem 80 hodin. Každý výrobek vyrábějí stejně dlouho.

Vypočítejte, kolik hodin trvá vytvoření:
a)   1 výrobku
b)   2 výrobků
c)   5 výrobků
Řešení
a)   20 hodin
b)   40 hodin
c)   100 hodin

13. Vážení kávy

Půl kilogramu kávy stojí 124 Kč.

Vypočítejte, kolik korun stojí za 2,50 kg této kávy.
Řešení
Dva a půl kilogramu kávy stojí 620 Kč.

14. Prodej kuřat

Drůbežářská firma dostala 1 000 kuřat s průměrnou váhou 1,60 kg v ceně 50 Kč/kg. Během dne se prodalo 610 kuřat za 30 500 Kč.

Vypočítejte, jaká byla průměrná váha neprodaných kuřat.
Řešení
Průměrná váha neprodaných kuřat byla 1,65 kg.

15. Vánoční perníčky

Eliška dělala vánoční perníčky. Za tři hodiny jich udělala 72.

Vypočítejte:
a)   kolik udělá Eliška vánočních perníčků za pět hodin,
b)   kolik udělá Eliška vánočních perníčků za čtyři hodiny, když bude ujídat a každou hodinu 4 perníčky sní.
Řešení
a)   Za pět hodin udělá Eliška 120 vánočních perníčků.
b)   Když bude ujídat, udělá Eliška za čtyři hodiny 80 vánočních perníčků

16. Dělení peněz

Tři chlapci si měli rozdělit 1 813 Kč. Rozdělili si je v poměru Honza : Matěj 6:5. Matěj : Pavel 2:3.

Vypočtěte, kolik korun dostal každý z chlapců.
Řešení
Honza dostal 588 Kč, Matěj dostal 490 Kč a Pavel dostal 735 Kč.

17. Čtvercové kachličky

V prodejně nabízejí čtvercové kachličky dvojího druhu. Obsah modré kachličky je 9krát menší než obsah červené kachličky.

Vypočítejte, kolikrát menší je hrana modré kachličky než hrana červené kachličky.
Řešení
Hrana modré kachličky je 3krát menší.

18. Karta do posilovny

Vstupenka do posilovny stojí 100 Kč za 90 minut. Se slevovou kartou zaplatí návštěvník za stejný čas 50 Kč. Cena slevové karty je 300 Kč.

Vypočítejte, po kolika návštěvách posilovny zaplatí návštěvník bez slevové karty stejně jako návštěvník, který si kartu zakoupil.
Řešení
Návštěvník bez slevové karty zaplatí stejně jako návštěvník se slevovou kartou po 6 návštěvách.

19. Výroba zákusků

Jeden potravinářský stroj vyrobí za hodinu 24 zákusků.

Vypočítejte:
a)   kolik zákusků vyrobí 4 potravinářské stroje za 6 hodin,
b)   jak dlouho bude trvat 2 potravinářským strojům, než vyrobí 720 zákusků,
c)   kolik potravinářských strojů bude potřeba, aby za za 5 hodin vyrobily 1 440 zákusků.
Řešení
a)   Čtyři potravinářské stroje vyrobí 576 zákusků za 6 hodin.
b)   Dvěma potravinářským strojům bude trvat 15 hodin, než vyrobí 720 zákusků.
c)   Bude potřeba 12 strojů.

20. Hromy, blesky

Zvuk se šíří rychlostí 1 km za 3 sekundy. Hrom bylo slyšet 12 sekund po blesku.

Vypočtěte v kilometrech, v jaké vzdálenosti je bouře.
Řešení
Bouře je ve vzdálenosti 4 km.
 
12