Úlohy: 1–1 / 1

1

1. Úhly ve čtyřúhelníku

Tři vnitřní úhly čtyřúhelníku mají velikosti 65 °, 110 °, 140 °.

Vypočtěte velikost čtvrtého úhlu.
Řešení
Čtvrtý úhel má velikost 45 °.
 
1