Zahradní bazén (129)

Zahradní bazén má tvar válce o průměru dna 6 m a výšce 1,5 m. Před prvním napuštěním byl natřen ochrannou barvou.

a)   Vypočtěte, kolik m2 plochy muselo být natřeno (stěny a dno).
b)   Vypočtěte, kolik hektolitrů vody se vejde do bazénu. (Oba výsledky zapište na dvě desetinná místa.)
Řešení
a)   Muselo být natřeno 56,55 m2
b)   Do bazénu se vejde 424,12 hl vody.
Vloženo do ročníků:
9. ročník