Součet prvočísel (116)

Vypočtěte součet všech prvočísel větších než 10 a menších než 20.
Řešení
Součet je 60.