Zlevnění televizoru (93)

Televizor za 14 500 Kč byl zlevněn o 12 %.

Vypočtěte, jaká je nová cena televizoru.
Řešení
Nová cena televizoru je 12 760 Kč.
Vloženo do ročníků:
7. ročník8. ročník