Síť čtyřbokého hranolu (119)

Podstavou čtyřbokého hranolu je obdélník o délkách stran 3 cm a 4 cm, čtyřbokého hranolu je 5 cm.

Načrtněte síť tohoto čtyřbokého hranolu
Řešení