Dvě krabice (138)

Krabice má tvar kvádru o rozměrech 3 cm, 4 cm a 5 cm.

Kolikrát větší je objem druhé krabice s dvojnásobnými rozměry?
Řešení
Objem druhé krabice je 8krát větší.