Počet úloh: 146

1. Po sobě jdoucí čísla

Součet tří po sobě jdoucích čísel je 183.

Určete, o jaká čísla jde.
Řešení
Jsou to čísla 60, 61 a 62.

2. Dvě cesty Kamily

Kamila cestovala na své první cestě hodiny a na druhé hodiny.

Vypočítejte, o kolik více času strávila Kamila na druhé cestě více než na první.
Řešení
Kamila strávila na druhé cestě o hodiny více než na první.

3. Voda ve džbánu

Džbán obsahuje šálku vody. Jana nalila šálku vody do každé z 5 sklenic a šálku vody do jedné sklenice.

Vypočítejte, kolik vody zůstálo ve džbánu.
Řešení
Ve džbánu zůstalo šálku vody.

4. Kostky

Vypočítejte, kolik kostek o hraně 1 cm se vejde do kostky s hranou 1 m.
Řešení
Vejde se tam 1 000 000 kostek.

5. Kostky

Vypočítejte, kolik kostek o hraně 1 mm se vejde do kostky o hraně 1 cm.
Řešení
Vejde se tam 1 000 kostek.

6. Šířka obdélníku

Obdélník má obsah 145 cm2 a šířku 5 cm.

Určete:
a)   délku obdélníku,
b)   obvod obdélníku.
Řešení
a)   Délka obdélníku je 29 cm.
b)   Obvod obdélníku je 68 cm.

7. Sčítání a odčítání zlomků 6

Sečtěte a odečtěte zlomky:
a)   
b)   
c)   
d)   
e)   
f)   
g)   
h)   
i)   
j)   
k)   
l)   
Řešení
a)   
b)   
c)   
d)   
e)   
f)   
g)   
h)   
i)   
j)   
k)   
l)   

8. Násobení a dělení zlomků 6

Násobte a dělte zlomky:
a)   
b)   
c)   
d)   
e)   
f)   
g)   
h)   
i)   
j)   
k)   
l)   
Řešení
a)   
b)   
c)   
d)   
e)   
f)   
g)   
h)   
i)   
j)   
k)   
l)   

9. Povrch kvádru

Délky hran kvádru jsou dvě poloviny cm, 3,5 cm, jedná čtvrtina cm.

Vypočítejte povrch kvádru.
Řešení
Povrch kvádru je 9,25 cm2.

10. Martin 6

Michal si myslel číslo. Po odečtení jeho dvou třetin a přičtení čísla 8 získal číslo 40.

Vypočítejte, jaké je původní číslo, které si Michal myslel.
Řešení
Michal si myslel číslo 96.

11. Smíšená čísla na zlomky 5

Převeďte smíšená čísla na zlomky:
a)   
b)   
c)   
d)   
e)   
f)   
g)   
h)   
i)   
j)   
k)   
l)   
Řešení
a)   
b)   
c)   
d)   
e)   
f)   
g)   
h)   
i)   
j)   
k)   
l)   

12. Smíšená čísla na zlomky 4

Převeďte smíšená čísla na zlomky:
a)   
b)   
c)   
d)   
e)   
f)   
g)   
h)   
i)   
j)   
k)   
l)   
Řešení
a)   
b)   
c)   
d)   
e)   
f)   
g)   
h)   
i)   
j)   
k)   
l)   

13. Smíšená čísla na zlomky 3

Převeďte smíšená čísla na zlomky:
a)   
b)   
c)   
d)   
e)   
f)   
g)   
h)   
i)   
j)   
k)   
l)   
Řešení
a)   
b)   
c)   
d)   
e)   
f)   
g)   
h)   
i)   
j)   
k)   
l)   

14. Smíšená čísla na zlomky 2

Převeďte smíšená čísla na zlomky:
a)   
b)   
c)   
d)   
e)   
f)   
g)   
h)   
i)   
j)   
k)   
l)   
Řešení
a)   
b)   
c)   
d)   
e)   
f)   
g)   
h)   
i)   
j)   
k)   
l)   

15. Smíšená čísla na zlomky 1

Převeďte smíšená čísla na zlomky:
a)   
b)   
c)   
d)   
e)   
f)   
g)   
h)   
i)   
j)   
k)   
l)   
Řešení
a)   
b)   
c)   
d)   
e)   
f)   
g)   
h)   
i)   
j)   
k)   
l)   

16. Zlomky na smíšená čísla 5

Převeďte zlomky na smíšená čísla:
a)   
b)   
c)   
d)   
e)   
f)   
g)   
h)   
i)   
j)   
k)   
l)   
Řešení
a)   
b)   
c)   
d)   
e)   
f)   
g)   
h)   
i)   
j)   
k)   
l)   

17. Zlomky na smíšená čísla 4

Převeďte zlomky na smíšená čísla:
a)   
b)   
c)   
d)   
e)   
f)   
g)   
h)   
i)   
j)   
k)   
l)   
Řešení
a)   
b)   
c)   
d)   
e)   
f)   
g)   
h)   
i)   
j)   
k)   
l)   

18. Zlomky na smíšená čísla 3

Převeďte zlomky na smíšená čísla:
a)   
b)   
c)   
d)   
e)   
f)   
g)   
h)   
i)   
j)   
k)   
l)   
Řešení
a)   
b)   
c)   
d)   
e)   
f)   
g)   
h)   
i)   
j)   
k)   
l)   

19. Zlomky na smíšená čísla 2

Převeďte zlomky na smíšená čísla:
a)   
b)   
c)   
d)   
e)   
f)   
g)   
h)   
i)   
j)   
k)   
l)   
Řešení
a)   
b)   
c)   
d)   
e)   
f)   
g)   
h)   
i)   
j)   
k)   
l)   

20. Zlomky na smíšená čísla 1

Převeďte zlomky na smíšená čísla:
a)   
b)   
c)   
d)   
e)   
f)   
g)   
h)   
i)   
j)   
k)   
l)   
Řešení
a)   
b)   
c)   
d)   
e)   
f)   
g)   
h)   
i)   
j)   
k)   
l)   

21. Úpravy zlomků 5

Upravte zlomky:
a)   
b)   
c)   
d)   
e)   
f)   
g)   
h)   
i)   
j)   
k)   
l)   
Řešení
a)   
b)   
c)   
d)   
e)   
f)   
g)   
h)   
i)   
j)   
k)   
l)   

22. Úpravy zlomků 4

Upravte zlomky:
a)   
b)   
c)   
d)   
e)   
f)   
g)   
h)   
i)   
j)   
k)   
l)   
Řešení
a)   
b)   
c)   
d)   
e)   
f)   
g)   
h)   
i)   
j)   
k)   
l)   

23. Úpravy zlomků 3

Upravte zlomky:
a)   
b)   
c)   
d)   
e)   
f)   
g)   
h)   
i)   
j)   
k)   
l)   
Řešení
a)   
b)   
c)   
d)   
e)   
f)   
g)   
h)   
i)   
j)   
k)   
l)   

24. Úpravy zlomků 2

Upravte zlomky:
a)   
b)   
c)   
d)   
e)   
f)   
g)   
h)   
i)   
j)   
k)   
l)   
Řešení
a)   
b)   
c)   
d)   
e)   
f)   
g)   
h)   
i)   
j)   
k)   
l)   

25. Úpravy zlomků 1

Upravte zlomky:
a)   
b)   
c)   
d)   
e)   
f)   
g)   
h)   
i)   
j)   
k)   
l)   
Řešení
a)   
b)   
c)   
d)   
e)   
f)   
g)   
h)   
i)   
j)   
k)   
l)   

26. Úpravy zlomků 5

Upravte složené zlomky:
a)   
b)   
c)   
d)   
e)   
f)   
g)   
h)   
i)   
j)   
k)   
l)   
Řešení
a)   
b)   
c)   
d)   
e)   
f)   
g)   
h)   
i)   
j)   
k)   
l)   

27. Úpravy zlomků 4

Upravte složené zlomky:
a)   
b)   
c)   
d)   
e)   
f)   
g)   
h)   
i)   
j)   
k)   
l)   
Řešení
a)   
b)   
c)   
d)   
e)   
f)   
g)   
h)   
i)   
j)   
k)   
l)   

28. Úpravy zlomků 3

Upravte složené zlomky:
a)   
b)   
c)   
d)   
e)   
f)   
g)   
h)   
i)   
j)   
k)   
l)   
Řešení
a)   
b)   
c)   
d)   
e)   
f)   
g)   
h)   
i)   
j)   
k)   
l)   

29. Úpravy zlomků 2

Upravte složené zlomky:
a)   
b)   
c)   
d)   
e)   
f)   
g)   
h)   
i)   
j)   
k)   
l)   
Řešení
a)   
b)   
c)   
d)   
e)   
f)   
g)   
h)   
i)   
j)   
k)   
l)   

30. Úpravy zlomků 1

Upravte složené zlomky:
a)   
b)   
c)   
d)   
e)   
f)   
g)   
h)   
i)   
j)   
k)   
l)   
Řešení
a)   
b)   
c)   
d)   
e)   
f)   
g)   
h)   
i)   
j)   
k)   
l)   

31. Složené zlomky 5

Upravte složené zlomky:
a)   
b)   
c)   
d)   
e)   
f)   
g)   
h)   
i)   
j)   
k)   
l)   
Řešení
a)   
b)   
c)   
d)   
e)   
f)   
g)   
h)   
i)   
j)   
k)   
l)   

32. Složené zlomky 4

Upravte složené zlomky:
a)   
b)   
c)   
d)   
e)   
f)   
g)   
h)   
i)   
j)   
k)   
l)   
Řešení
a)   
b)   
c)   
d)   
e)   
f)   
g)   
h)   
i)   
j)   
k)   
l)   

33. Složené zlomky 3

Upravte složené zlomky:
a)   
b)   
c)   
d)   
e)   
f)   
g)   
h)   
i)   
j)   
k)   
l)   
Řešení
a)   
b)   
c)   
d)   
e)   
f)   
g)   
h)   
i)   
j)   
k)   
l)   

34. Složené zlomky 2

Upravte složené zlomky:
a)   
b)   
c)   
d)   
e)   
f)   
g)   
h)   
i)   
j)   
k)   
l)   
Řešení
a)   
b)   
c)   
d)   
e)   
f)   
g)   
h)   
i)   
j)   
k)   
l)   

35. Složené zlomky 1

Upravte složené zlomky:
a)   
b)   
c)   
d)   
e)   
f)   
g)   
h)   
i)   
j)   
k)   
l)   
Řešení
a)   
b)   
c)   
d)   
e)   
f)   
g)   
h)   
i)   
j)   
k)   
l)   

36. Násobení a dělení zlomků 5

Násobte a dělte zlomky:
a)   
b)   
c)   
d)   
e)   
f)   
g)   
h)   
i)   
j)   
k)   
l)   
Řešení
a)   
b)   
c)   
d)   
e)   
f)   
g)   
h)   
i)   
j)   
k)   
l)   

37. Násobení a dělení zlomků 4

Násobte a dělte zlomky:
a)   
b)   
c)   
d)   
e)   
f)   
g)   
h)   
i)   
j)   
k)   
l)   
Řešení
a)   
b)   
c)   
d)   
e)   
f)   
g)   
h)   
i)   
j)   
k)   
l)   

38. Násobení a dělení zlomků 3

Násobte a dělte zlomky:
a)   
b)   
c)   
d)   
e)   
f)   
g)   
h)   
i)   
j)   
k)   
l)   
Řešení
a)   
b)   
c)   
d)   
e)   
f)   
g)   
h)   
i)   
j)   
k)   
l)   

39. Násobení a dělení zlomků 2

Násobte a dělte zlomky:
a)   
b)   
c)   
d)   
e)   
f)   
g)   
h)   
i)   
j)   
k)   
l)   
Řešení
a)   
b)   
c)   
d)   
e)   
f)   
g)   
h)   
i)   
j)   
k)   
l)   

40. Násobení a dělení zlomků 1

Násobte a dělte zlomky:
a)   
b)   
c)   
d)   
e)   
f)   
g)   
h)   
i)   
j)   
k)   
l)   
Řešení
a)   
b)   
c)   
d)   
e)   
f)   
g)   
h)   
i)   
j)   
k)   
l)   

41. Sčítání a odčítání zlomků 5

Sečtěte a odečtěte zlomky:
a)   
b)   
c)   
d)   
e)   
f)   
g)   
h)   
i)   
j)   
k)   
l)   
Řešení
a)   
b)   
c)   
d)   
e)   
f)   
g)   
h)   
i)   
j)   
k)   
l)   

42. Sčítání a odčítání zlomků 4

Sečtěte a odečtěte zlomky:
a)   
b)   
c)   
d)   
e)   
f)   
g)   
h)   
i)   
j)   
k)   
l)   
Řešení
a)   
b)   
c)   
d)   
e)   
f)   
g)   
h)   
i)   
j)   
k)   
l)   

43. Sčítání a odčítání zlomků 3

Sečtěte a odečtěte zlomky:
a)   
b)   
c)   
d)   
e)   
f)   
g)   
h)   
i)   
j)   
k)   
l)   
Řešení
a)   
b)   
c)   
d)   
e)   
f)   
g)   
h)   
i)   
j)   
k)   
l)   

44. Sčítání a odčítání zlomků 2

Sečtěte a odečtěte zlomky:
a)   
b)   
c)   
d)   
e)   
f)   
g)   
h)   
i)   
j)   
k)   
l)   
Řešení
a)   
b)   
c)   
d)   
e)   
f)   
g)   
h)   
i)   
j)   
k)   
l)   

45. Bonbóny

Pavlínka s Klárkou mají dohromady 34 bonbonů. Když dá Klárka Pavlínce 2 bonbony, budou mít stejně.

Vypočítejte, kolik bonbonů má Pavlínka a kolik Klárka.
Řešení
Pavlínka má 15 bonbónů, Klárka má 19 bonbónů.

46. Dívky v bazénu

Uršula uplavala o dvě pětiny bazénů více než Kamila. Obě dívky dohromady uplavaly 1800 m. Bazén má délku 50 metrů.

Vypočítejte, kolik bazénů uplavala Kamila a kolik Uršula.
Řešení
Kamila uplavala 15 bazénů a Uršula uplavala 21 bazénů.

47. Rybičky v akváriu

Tomáš měl v akváriu měl 12 rybiček, což bylo o tři pětiny méně rybiček než měla Dana.

Vypočítejte, kolik rybiček měla v akváriu Dana.
Řešení
Dana měla v akváriu 30 rybiček.

48. Neznámé číslo

Když vynásobím dvě stejná přirozená čísla, dostanu stejný výsledek, jako když je sečtu.

Určete, o které číslo jde.
Řešení
Jde o číslo 2.

49. Pole na plánku

Pole má na plánku s měřítkem 1:16000 má rozměry 2 cm × 5 cm.

Vypočítejte obsah pole.
Řešení
Pole má obsah 256 000 m2.

50. Váha papíru

Na běžném balíku papírů do tiskáren a kopírek je štítek s údajem 80 g/m2, což znamená, že jeden metr čtverečný takového papíru váží 80 g.

Vypočítejte, kolik váží jeden list velikosti A4 (rozměry 210 × 297 mm). (Výsledek zaokrouhlete na celé gramy.)
Řešení
Jeden list velikosti A4 váží 5 gramů.

51. Porcování masa

Na čtyři porce je třeba nachystat 420 g masa. Budeme ale připravovat o tři porce více.

Vypočítejte, kolik gramů masa je potřeba nachystat.
Řešení
Je potřeba nachystat 735 gramů masa.

52. Tvorba výrobků

Vytvoření 4 výrobků trvá celkem 80 hodin. Každý výrobek vyrábějí stejně dlouho.

Vypočítejte, kolik hodin trvá vytvoření:
a)   1 výrobku
b)   2 výrobků
c)   5 výrobků
Řešení
a)   20 hodin
b)   40 hodin
c)   100 hodin

53. Strany obdélníku

Jedna strana obdélníku má délku 18 cm. Obvod obdélníku je 48 cm.

Vypočítejte délku druhé strany obdélníku.
Řešení
Druhá strana obdélníku má délku 6 cm.

54. Malování učebny

Učebna má délku 12 m, šířku 6,5 m a výšku 4 m a je třeba vymalovat. Cena malování je 50 Kč za 1 m2.

Vypočítejte, kolik bude stát vymalovat učebnu.
Řešení
Vymalování učebny bude stát 11 300 Kč.

55. Neznámé číslo

Pokud k dvojnásobku neznámého čísla připočteme 17, dostaneme 67.

Vypočítejte neznámé číslo.
Řešení
Neznámé číslo je 25.

56. Neznámé číslo

Pokud k polovině neznámého čísla připočteme 6000 dostaneme 9000.

Vypočítejte neznámé číslo.
Řešení
Neznámé číslo je 6 000.

57. Dělení bonbónů

Martina a Alena mají dohromady 114 bonbónů. Martina má 5krát více než Alena.

Vypočítejte, kolik bonbónů má Martina a kolik Alena.
Řešení
Martina má 95 bonbónů a Alena 19 bonbónů.

58. Učení Petra a Simony

Petr se učil o čtvrtinu času více než Simona. Dohromady se učili 2 hodiny a 51 minut.

Vypočítejte, kolik minut se učil Petr a kolik Simona.
Řešení
Petr se učil 95 minut a Simona 76 minut.

59. Vážení kávy

Půl kilogramu kávy stojí 124 Kč.

Vypočítejte, kolik korun stojí za 2,5 kg této kávy.
Řešení
Dva a půl kilogramu kávy stojí 620 Kč.

60. Úhly ručiček hodin

Urči konvexní úhel, který svírá velká a malá ručička hodin v čase:
a)   1:00
b)   2:30
c)   4:30
d)   5:20
e)   7:00
f)   8:30
g)   10:00
h)   10:12
Řešení
a)   30°
b)   105°
c)   45°
d)   35°
e)   150°
f)   75°
g)   60°
h)   126°

61. Úhly v hodinách

Určete, za kolik minut urazí minutová ručička:

a)   přímý úhel,
b)   pravý úhel.
Řešení
Přímý úhel urazí minutová ručička za 30 minut, pravý úhel za 15 minut.

62. Dělení tyčinek

Martin měl třikrát více tyčinek než Arnošt, což bylo o 38 tyčinek víc.

Vypočítejte, kolik tyčinek měl Martin a kolik Arnošt.
Řešení
Martin měl 57 tyčinek a Arnošt 19.

63. Krejčí šije roušky

Krejčí potřebuje na obšití roušky metru nitě. Má k dispozici 24 metrů nitě.

Vypočítejte, kolik roušek může krejčí obšít.
Řešení
Krejčí může obšít 40 roušek.

64. Záchrana stromů

Na záchranu 160 stromů je třeba nasbírat 25 tun tříděného papíru.

Vypočítejte, kolik kilogramů tříděného papíru je třeba nasbírat na záchranu 32 stromů.
Řešení
Na záchranu 32 stromů je potřeba 5 tun tříděného papíru.

65. Adam, Eva a jablka

Adam měl o dvě sedminy více jablek než Eva. Dohromady měli 320 jablek.

Vypočítejte, kolik jablek měl Adam a kolik Eva.
Řešení
Adam měl 140 jablek a Eva měla 180 jablek.

66. Skleněné tabule

V okně jsou dvě skleněné tabule, každá o rozměrech 75 cm × 120 cm a tloušťce 2 mm. Jeden metr krychlový skla má hmotnost 2500 kilogramů.

Vypočtěte v kilogramech hmotnost skleněných tabulí v okně.
Řešení
Skleněné tabule mají hmotnost 9 kilogramů.

67. Dělitelnost

Je dáno číslo 123456789.

a)   Určete jednu číslici, kterou je třeba vynechat, aby vzniklo co největší číslo dělitelné třemi.
b)   Určete jednu číslici, kterou je třeba vynechat, aby vzniklo co největší číslo dělitelné devíti.
Řešení
a)   Je třeba vynechat číslici 3.
b)   Je třeba vynechat číslici 9.

68. Cyklistický výlet

Emil chce jet na 4 dny na cyklistický výlet. Celkem má v plánu ujet 120 km. První den plánuje ujet čtvrtinu celé trasy. Druhý den , třetí den chce ujet celé trasy výletu.

Vypočítejte:
a)   kolik kilometrů Emil ujede za první tři dny,
b)   kolik kilometrů Emilovi zbyde na poslední den.
Řešení
a)   Za první tři dny Emil ujede 88 km.
b)   Na poslední den Emilovi zbyde 32 km.

69. Jardova oslava

Na oslavu Jardových narozenin se sešlo 24 hostů. Polovina z nich byli bývalí spolužáci, čtvrtina byli spoluhráči z fotbalu a třetina byli sousedi.

Vypočtěte:
a)   kolik hostů byli bývalí spolužáci,
b)   kolik hostů byli spoluhráči z fotbalu,
c)   kolik hostů byli sousedi.
Řešení
a)   12 hostů byli bývalí spolužáci.
b)   6 hostů byli spoluhráči z fotbalu.
c)   8 hostů byli sousedi.

70. Zahradník sází stromečky

Zahradník zasadil do řady 5 stromečků pravidelně 4 metry od sebe.

Vypočtěte, jak daleko je první stromeček od posledního.
Řešení
První stromeček je od posledního vzdálen 16 metrů.

71. Dusíkaté

Zahrádka má délku jedné strany 6 metrů a celkovou plochu 24 m2.

Vypočítejte, kolik metrů měří obvod zahrádky.
Řešení
Obvod zahrádky měří 20 metrů.

72. Sčítání a odčítání zlomků 1

Sečtěte a odečtěte zlomky:
a)   
b)   
c)   
d)   
e)   
f)   
g)   
h)   
i)   
j)   
k)   
l)   
Řešení
a)   
b)   
c)   
d)   
e)   
f)   
g)   
h)   
i)   
j)   
k)   
l)   

73. Maso během diety

Paní Tučná chce zhubnout v lednici má maso o hmotnosti kilogramu. Paní Tučná má však povoleno sníst v rámci diety pouze kilogramu masa.

Vypočítejte, jakou část masa může paní Tučná sníst, aby dodržela svoji dietu.
Řešení
Paní Tučná může sníst 3/4 masa.

74. Čtvercové kachličky

V prodejně nabízejí čtvercové kachličky dvojího druhu. Obsah modré kachličky je devětkrát menší než obsah červené kachličky.

Vypočítejte, kolikrát menší je hrana modré kachličky než hrana červené kachličky.
Řešení
Hrana modré kachličky je 3krát menší.

75. Symetrické číslo

Je dáno číslo 346.

Doplňte k danému číslu zepředu a zezadu co nejmenší počet cifer tak, aby vzniklo symetrické číslo dělitelné 5.
Řešení
Vzniklé číslo je 5 643 465.

76. Nehodící se číslo

a)   Určete, které z následujících čísel nepatří mezi ostatní.
b)   9, 21, 31, 51, 57, 77, 93
Řešení
Mezi ostatní nepatří číslo 31.

77. Pizza v krabicích

Na stole jsou dvě krabice pizzy stejné velikosti. V jedné krabici je 1/2 pizzy a ve druhé 3/4 pizzy. Potom kuchař rozdělí obě pizzy na dílky tak, že jeden dílek je 1/8 pizzy.

Určete kolik kousků pizzy bylo v krabicích.
Řešení
V krabicích bylo 10 kousků pizzy.

78. Pokladničky

Kamila má v pokladničce 90 Kč. Její kamarádka Eva má 5krát více.

Vypočtěte, o kolik korun víc má Eva.
Řešení
Eva má více o 360 Kč.

79. Rozdíl součtu a součinu

Vypočítejte rozdíl součtu a součinu čísel –7 a –2.
Řešení
–23

80. Části čísel

Vypočítejte, o kolik jsou dvě sedminy z 420 menší než tři osminy z 960.
Řešení
Je menší o 240.

81. Výroba zákusků

Jeden potravinářský stroj vyrobí za hodinu 24 zákusků.

Vypočítejte:
a)   kolik zákusků vyrobí 4 potravinářské stroje za 6 hodin,
b)   jak dlouho bude trvat 2 potravinářským strojům, než vyrobí 720 zákusků,
c)   kolik potravinářských strojů bude potřeba, aby za za 5 hodin vyrobily 1440 zákusků.
Řešení
a)   Čtyři potravinářské stroje vyrobí 576 zákusků za 6 hodin.
b)   Dvěma potravinářským strojům bude trvat 15 hodin, než vyrobí 720 zákusků.
c)   Bude potřeba 12 strojů.

82. Cyklistický závod

Po třiceti km je cyklista v jedné pětině závodu.

Vypočtěte, jak dlouhý je celý závod.
Řešení
Závod je dlouhý 150 km.

83. Vyplacené částky

Pokladník má vyplatit následující částky:

369 Kč, 1426 Kč, 694 Kč, 1242 Kč, 858 Kč a 219 Kč.

Vypočtěte, kolik stokorunových bankovek objedná v bance, aby mohl vyplatit každou částku přesně a podle možnosti v největších bankovkách a mincích.
Řešení
Pokladník objedná 17 stokorunových bankovek.

84. Číselná osa

Je dána číselná osa a na ní jsou vyznačena čísla 258 a 326.

Vypočítejte, které číslo leží na číselné ose přesně ve středu mezi těmito čísly.
Řešení
Ve středu mezi zadanými čísly leží číslo 292.

85. Líný Honza

Líný Honza leží za pecí. Z boku na bok se otočí pravidelně každých 18 minut, protáhne se každých 40 minut. Za pecí už leží 150 hodin.

Vypočtěte, kolikrát se za tu dobu stalo, že se v jednu chvíli otočil z boku na bok i se protáhnul.
Řešení
Tato situace nastala 25krát.

86. Tělesné výchova

V hodině tělesné výchovy žáci nastupovali do dvojstupů, trojstupů, čtyřstupů, šestistupů a osmistupů, vždy však zbýval jeden žák.

Vypočtěte, kolik žáků cvičilo, bylo-li jich méně než 30.
Řešení
Cvičilo 25 žáků.

87. Převod na minuty

Zapište zlomky v minutách.

a)    hod.
b)    hod.
c)    hod.
d)    hod.
e)    hod.
f)    hod.
Řešení
a)   30 minut.
b)   15 minut.
c)   40 minut.
d)   10 minut.
e)   25 minut.
f)   25 minut.

88. Vyrovnání dluhů

Ondřej dluží Adamovi 200 Kč, Adam dluží Zdeňkovi 100 Kč.

Vypočtěte, o kolik Kč budou mít více nebo méně bude mít Adam, když oba vyrovnají své dluhy. (Pokud bude mít Adam méně, zapište záporné číslo.)
Řešení
Adam bude mít o 100 Kč více.

89. Naměřená teplota

Ráno naměřili teplotu 5,7 stupňů celsia.

Vypočtěte, jaká bude teplota, když se:

a)   oteplí o 6,3 °C,
b)   ochladí o 0,9 °C,
c)   ochladí o 9 °C a vzápětí oteplí o 18,8 °C,
d)   oteplí o 4,3 °C a vzápětí ochladí o 19,3 °C.
Řešení
a)   Teplota bude 12 °C
b)   Teplota bude 4,80 °C
c)   Teplota bude 15,50 °C
d)   Teplota bude -9,30 °C

90. Mariánský příkop

Hloubka Mariánského příkopu je 11 034 metrů. Jacques Piccard a Don Walsh se 23. ledna 1960 při pokusu o sestup na dno Mariánského příkopu nacházeli v nadmořské výšce minus 10 920 metrů nad mořem.

Vypočtěte, kolik metrů jim chybělo k sestoupení na dno příkopu.
Řešení
Chybělo jim zdolat 114 metrů.

91. Vypočítejte zlomky

Vypočítejte
a)    z 8
b)    ze 39
c)    z 56
d)    z 45
e)    z 42
f)    z 21
Řešení
a)   2
b)   13
c)   8
d)   18
e)   35
f)   9

92. Teplota na hoře

Na úpatí hory je teplota 17,5 °C. Na jejím vrcholu naměřili teplotu –12,7 °C.

Vypočítejte, jaký teplotní rozdíl překonají horolezci při zdolávání vrcholu.
Řešení
Horolezci překonají teplotní rozdíl 30,20 °C.

93. Oplocení zahrady

Zahrada ve tvaru čtverce má stranu 27 metrů dlouhou.

a)   Vypočtěte v m2 obsah zahrady.
b)   Vypočtěte, kolik stojí oplocení zahrady, pokud 1 metr pletiva stojí 60 Kč a branka je široká 1,5 metru.
Řešení
a)   Obsah zahrady je 729 m2.
b)   Oplocení zahrady stojí 6 870 Kč.

94. Učebnice češtiny a matematiky

Děti mají učebnice češtiny a matematiky. Každé má učebnici alespoň na jeden předmět. Učebnici češtiny má 10 dětí, učebnici matematiky má 19 dětí. Učebnice obou předmětů má 8 dětí.

Vypočtěte, kolik dětí nemá učebnici češtiny.
Řešení
Učebnici češtiny nemá 11 dětí.

95. Lesní školka

Na pozemku tvaru obdélníku stojí lesní školka. Jedna strana pozemku měří 12 m, druhá o 3 m více.

Vzájemná vzdálenost stromků je 1 m a na všech stranách 1 m od plotu.

Cena sloupku na oplocení je 200 Kč a 1 m pletiva stojí 80 Kč. Vzdálenosti mezi sloupky jsou 3 m.

Vypočtěte:

a)   kolik metrů pletiva je zapotřebí k oplocení lesní školky,
b)   kolik je ve školce stromků,
c)   kolik stojí oplocení lesní školky.
Řešení
a)   Bude zapotřebí 54 metrů pletiva.
b)   Ve školce je 130 stromků.
c)   Oplocení lesní školky stojí 7 920

96. Hromy, blesky

Zvuk se šíří rychlostí 1 km za 3 sekundy. Hrom bylo slyšet 12 sekund po blesku.

Vypočtěte, v jaké vzdálenosti je bouře.
Řešení
Bouře je ve vzdálenosti 4 km.

97. Teplota na horské chatě

Na horské chatě naměřili večer teplotu –8 stupňů celsia, přičemž dopoledne stoupla o 10 stupňů celsia.

Vypočtěte, kolik jak velká teplota byla v poledne.
Řešení
V poledne bylo 2 °C.

98. Cesty mezi obcemi

Z obce A do obce B vede pět silnic, z obce B do obce C vedou dvě silnice a z obce C do obce D vedou tři silnice.

Vypočtěte, kolika různými způsoby se lze dostat z obce A do obce D.
Řešení
Z obce A do obce D se lze dostat 30 různými způsoby.

99. Sladkosti v cukrárně

V cukrárně mají 10 druhů zákusků, 8 druhů zmrzliny a 3 druhy kávy.

Vypočtěte, kolik možností je na výběr, chceme-li si dát:
a)   jeden z nabízených druhů zboží,
b)   jeden zákusek a jeden kopeček zmrzliny,
c)   jeden zákusek, jeden kopeček zmrzliny a jednu kávu,
d)   dva různé kopečky zmrzliny.
Řešení
a)   Je 21 možností.
b)   Je 80 možností.
c)   Je 240 možností.
d)   Je 56 možností.

100. Odra

Délka Odry na území Česka je 42 % její délky v Polsku. Celková délka toku od pramene do moře je 1 165 km.

Vypočtěte a zaokrouhlete na celé kilometry, jaká je délka Odry na území Polska.
Řešení
Délka Odry na území Polska je 820 km.

101. Dělení tyče

Tyč je dlouhá 3 m.

Určete, kolik cm budou dlouhé její části při rozdělení v poměru 1:5.
Řešení
Kratší část je dlouhá 50 cm, delší 250 cm

102. Brankářská výbava

Hokejový brankář si pořizuje výbavu. Vybírá si jednu ze dvou přileb, jedny z tří lapaček, jednu ze čtyř vyrážeček a jednu ze dvou hokejek.

Vypočtěte, kolik existuje variant brankářské výbavy.
Řešení
Existuje 48 variant brankářské výbavy.

103. Televize

Televize stála 11500 Kč a byla zlevněna o 10 %.

Vypočtěte, jaká je její nová cena.
Řešení
Nová cena televize je 10 350 Kč.

104. Havarijní pojištění

Havarijní pojištění auta pana Jonáka stálo 14 050 Kč ročně. Pan Jonák díky provozu bez nehody získal již 40% bonus (slevu).

Vypočtěte, kolik pan Jonák zaplatí ročně zaplatí za pojištění auta.
Řešení
Pan Jonák zaplatí 8 430 Kč.

105. Délka pletiva

Zahrada má tvar rovnoběžníku o rozměrech 50 m a 40 m. Stavební parcela má tvar kosočtverce, jehož strana má délku 40 m.

Vypočtěte, o kolik metrů více pletiva je potřeba k oplocení zahrady než k oplocení stavební parcely.
Řešení
Je třeba o 20 metrů více pletiva.

106. Řezání tyčí

Tři tyče o délkách 24 dm, 3 m a 160 cm mají být rozřezány na stejně dlouhé části tak, aby byly co nejdelší.

Vypočtěte, kolik cm měří jedna část.
Řešení
Jedna část měří 20 cm.

107. Součet prvočísel

Vypočtěte součet všech prvočísel větších než 10 a menších než 20.
Řešení
Součet je 60.

108. Zvětšení lupy

Zvětšení lupy je 4násobné.

Vypočtěte, o kolik procent zvětšuje lupa.
Řešení
Lupa zvětšuje o 300 %.

109. Pozemek a brána

Výměra obdélníkového pozemku o délce 70 m je 2800 m2.

Vypočtěte, kolik metrů pletiva je potřeba k oplocení pozemku, pokud vložená plechová brána má šířku 2 m?
Řešení
Je potřeba 218 m pletiva.

110. Kachličky v koupelně

Podlaha koupelny má tvar obdélníku o rozměrech 2 metry a 2,5 metru. Je v ní vana o rozměrech dna 150 cm a 60 cm. Zbytek podlahy je pokryt krásnými kachličkami.

Vypočtěte, na kolika metrech čtverečních jsou kachličky.
Řešení
Kachličky jsou na ploše 4,10 m2.

111. Ptáčata v hnízdě

V hnízdě seděla ptáčata. Pak 2 sežrala kočka a dvě pětiny zbylých ptáčat uletěly. V hnízdě zůstalo 6 ptáčat.

Vypočtěte, kolik kolik ptáčat bylo původně v hnízdě.
Řešení
Původně bylo v hnízdě 12 ptáčat.

112. Čokolády

Patnáct čokolád stojí 165 Kč.

Vypočtěte, kolik stojí jedenáct čokolád.
Řešení
Jedenáct čokolád stojí 121

113. Volavky

Na tři kolonie – hnízdiště – přiletělo 380 volavek. Na kolonii u rybníka přiletělo o 76 volavek více než na kolonii za lesem. Na kolonii u louky přiletělo o 114 volavek více než na kolonii u rybníka.

a)   Vypočtěte, kolik volavek přiletělo na kolonii u rybníka.
b)   Vypočtěte, kolik volavek přiletělo na kolonii za lesem.
c)   Vypočtěte, kolik volavek přiletělo na kolonii u louky.
Řešení
a)   Na kolonii u rybníka přiletělo 114 volavek.
b)   Na kolonii za lesem přiletělo 38 volavek.
c)   Na kolonii u louky přiletělo 228 volavek.

114. Ryby v rybníku

V rybníku byli pouze kapři, líni a štiky. Kaprů bylo o 27 více než štik. Línů bylo třikrát víc než kaprů. Kaprů bylo 171.

Vypočtěte, kolik ryb bylo v rybníce dohromady.
Řešení
V rybníce bylo 828 ryb.

115. Látka na sedačky

Vypočtěte, kolik m2 látky bude potřeba na potažení 12 sedaček tvaru krychle o hraně 40 cm.
Řešení
Bude potřeba 11,52 m2 látky.

116. Sestavení krychle

Vypočtěte, z kolika krychlí o hraně 5 cm lze vytvořit krychli o hraně 25 cm.
Řešení
Lze to z 125 krychlí.

117. Čtyřciferná čísla

Z číslic 1, 2, 4 a 8 sestavte dvě čtyřciferná čísla tak, aby v zápise každého čísla byly použity všechny 4 číslice.

Vypočtěte rozdíl takového největšího sudého a nejmenšího lichého čísla (v tomto pořadí).
Řešení
Rozdíl čísel je 5 931.

118. Nejvyšší kladné dvojciferné číslo

Určete největší kladné dvojciferné číslo, jehož největší společný dělitel s číslem 51 je číslo 17.
Řešení
Je to číslo 85.

119. Vypište

Určete číslo, které je dělitelné šesti a sedmi a zároveň je větší než 79 a menší než 91.
Řešení
Je to číslo 84.

120. Kolikrát 28

Určete, kolikrát je větší je dvojnásobek jedné třetiny než jedna devítina.
Řešení
Je větší 6krát.

121. Kolikrát 27

Určete, kolikrát je větší rozdíl druhých mocnin čísel 4 a 2 než druhá mocnina jejich rozdílu (v uvedeném pořadí).
Řešení
Je větší 5krát.

122. Doplňte číslo

Doplňte místo x číslo tak, aby platila rovnost (zapište zlomkem v základním tvaru):
Řešení
Hledané číslo je 1/8.

123. Myslím si číslo

Myslím si číslo. Od jeho třináctinásobku odečtu 97 a získám číslo 46.

Vypočtěte, jaké číslo si myslím.
Řešení
Myslím si číslo 11.

124. Kolikrát je menší zlomek

Vypočtěte, kolikrát menší je 10 stotisícin než 5 desetisícin.
Řešení
Je menší 5krát.

125. Po sobě jdoucí čísla

Součet pěti po sobě jdoucích přirozených čísel je 555.

Vypočtěte, jaké je nejmenší z těchto čísel.
Řešení
Nejmenší číslo je 109.

126. Objem krychlové nádoby

Nádoba tvaru krychle má bez víka povrch 320 centimetrů2.

Vypočítejte její objem.
Řešení
Objem nádoby je 512 cm3.

127. Voda v akváriu

Akvárium má rozměry podstavy 80 cm a 45 cm a je v něm 72 litrů vody.

Vypočtěte v cm, do jaké výšky sahá hladina vody v akváriu.
Řešení
Voda sahá do výšky 20 cm.

128. Povrch a objem krychle

Krychle má povrch 486 dm2.

Vypočtěte v dm3 objem této krychle.
Řešení
V = 729 dm3

129. Sbírka známek

Ve sbírce známek byla polovina známek českých, třetina slovenských a 128 zámořských. Jiné známky ve sbírce nebyly.

Vypočtěte, kolik známek bylo celkem ve sbírce.
Řešení
Ve sbírce bylo celkem 768 známek.

130. Kolikrát větší

Vypočtěte, kolikrát větší je 6 setin než 24 desetitisícin.
Řešení
Je větší 25krát.

131. Dva parníky

Dva parníky vyrazili na plavbu ze stejného přístavu první parník se do přístavu vrací každý čtvrtý den a druhý parník se vrací každý pátý den.

Vypočtěte, za kolik dní se parníky opět potkají.
Řešení
Parníky se opět potkají za 20 dnů.

132. Objem kvádrů

Vypočítejte objem kvádrů v jednotce uvedené v závorce.
a)   a = 20 cm, b = 3 cm, c = 7 cm, [dl]
b)   a = 10 mm, b = 8 mm, c = 9 mm, [ml]
c)   a = 30 cm, b = 5 cm, c = 8 cm, [litry]
d)   a = 300 mm, b = 4 m, c = 7 dm, [hl]
Řešení
a)   Objem kvádru je 4,20 dl
b)   Objem kvádru je 0,72 ml
c)   Objem kvádru je 1,20 litrů
d)   Objem kvádru je 8,40 hl

133. Kameninové dlaždice

Kameninová dlaždice má rozměry 20 cm, 20 cm, 2 cm. Balík ve kterém je 10 kusů dlaždic má hmotnost 20 kg.

Vpočtěte hustotu kameniny, ze které jsou dlaždice zhotoveny.
Řešení
Hustota kameniny je 2 500 kg/m3

134. Lindiny úspory

Linda utratila za nákup dárků 320 Kč, což bylo 16 % jejích úspor.

Vypočtěte, kolik peněz Lindě zbylo.
Řešení
Lindě zbylo 1 680 Kč.

135. Hustota asfaltu

Sud naplněný asfaltem má průměr 60 cm a výšku 100 cm. Hmotnost asfaltu v něm je 390 kg.

Vypočtěte hustotu asfaltu v .
Řešení
Hustota asfaltu je 1 379,34 kg/m3.

136. Nové rybičky v akváriu

Akvárium má rozměry čtvercového dna 40 × 40 cm a výšku 50 cm. Voda dosahuje 45 mm od horního okraje. Po vložení nových rybiček stoupla voda v akváriu o 0,5 mm.

Vypočtěte, kolik cm3 je objem nových rybiček?
Řešení
Objem nových rybiček je 80 cm3

137. Voda v bazénu

V bazénu, který je dlouhý 15 m, široký 6 m a hluboký 2 m, je hladina vody 20 cm pod okrajem.

Vypočtěte, kolik hektolitrů vody je v bazénu.
Řešení
V bazénu je 1 620 hl vody.

138. Vkopaný příkop

Byl vyhlouben příkop o délce 140 m, hloubce 1,5 m a šířce 1 m.

Vykopaná zemina byla rovnoměrně rozhrnuta na hřišti o rozměrech 70 m a 120 metrů.

a)   Vypočtěte, kolik metrů krychlových zeminy je třeba vykopat.
b)   Vypočtěte, jak vysoká bude vrstva nové hlíny na hřišti?
Řešení
a)   Je třeba vykopat 210 m3 zeminy.
b)   Vrstva nové hlíny na hřišti bude vysoká 2,50 cm.

139. Vařená vajíčka

8 vajíček uvaří za 10 minut.

Vypočtěte, za kolik minut se uvaří 24 vajíček.
Řešení
24 vajíček se uvaří za 10 minut.

140. Akvárium

Akvárium ve tvaru kvádru má rozměry dna 6 × 3 dm a výšku 4 dm. Je naplněno vodou 5 cm pod okraj.

Na chov 1 rybičky je nutné mít 6 litrů vody.

a)   Vypočtěte, kolik nejvíce rybiček lze v akváriu chovat.
b)   Po týdnu se hladina vody snížila o 1 cm. Vypočtěte, kolik litrů vody zbylo v akváriu.
Řešení
a)   V akváriu lze chovat nejvíce 10 rybiček.
b)   V akváriu zbylo 61,20 litrů vody.

141. Osm beden

Objem osmi stejných beden tvaru kvádru je 2560 dm3. Každá bedna má čtvercovou podstavu o délce hrany 8 dm.

Vypočtěte, jaká je výška jedné bedny.
Řešení
Výška jedné bedny je 5 dm

142. Voda v akváriu

V akváriu o rozměrech dna 30 × 20 cm a výšce 25 cm jsme jsou 3 litry vody.

Vypočtěte, v jaké výšce je hladina?
Řešení
Hladina je ve výšce 5 cm.

143. Úhly ve čtyřúhelníku

Tři vnitřní úhly čtyřúhelníku mají velikosti 65 °, 110 °, 140 °.

Vypočtěte velikost čtvrtého úhlu.
Řešení
Čtvrtý úhel má velikost 45 °.

144. Pletení košíků

Košíkář plete košíky od pondělí do neděle. V pondělí upletl 7 košíků a každý další den o jeden více než předchozí den.

Kolikrát více košíků upletl košíkář za celý týden ve srovnání s pondělkem.
Řešení
Za celý týden upletl košíkář 10krát více košíků než v pondělí.

145. Hodiny

Vypočtěte, kolik je nyní hodin, pokud čas, který uplynul od poledne, tvoří času, který uplyne do půlnoci.
Řešení
Nyní je 16 hodin a 48 minut.

146. Slepice a zrní

15 slepic by sezobalo rozsypané zrní od 6 hodin do 16 hodin. V 9 hodin však babička přinesla 7 slepic, které dokoupila od sousedky.

Vypočtěte, v kolik hodin bylo zrní sezobáno.
Řešení
Zrní bylo sezobáno ve 14 hodin.