Počet úloh: 29

1. Radka a její sourozenci

Radka má stejně bratrů a sester. Její bratr Ivan má 3 sestry.

Vypočítejte, kolik dětí je v rodině Radky.
Řešení
V rodině Radky je 5 dětí.

2. Vaření vajec

3 vejce se uvaří za 15 minut.

Vypočítejte, jak dlouho bude trvat, než se uvaří najednou 15 vajec.
Řešení
15 vajec najednou se uvaří za 15 minut.

3. Jak připravíte

Stroj vyrobil za 8 hodin 120 výrobků.

Vypočítejte, kolik výrobků stroj vyrobí za 22 hodin.
Řešení
Za 22 hodin vyrobí stroj 330 výrobků.

4. Trasa autobusu

Autobus jezdí trasu z Prahy do Brna. Když ji projel devětkrát, ujel 1800 km.

Vypočítejte, kolik kilometrů autobus ujede, když tuto trasu projede patnáctkrát.
Řešení
Autobus ujede kilometrů.

5. Cena rohlíků

30 rohlíků stojí 120 Kč.

Vypočítejte, kolik stojí 45 rohlíků.
Řešení
45 rohlíků stojí 160 Kč.

6. Nejrychlejší a nejpomalejší

Matyáš doběhl na běžeckém závodě jako šestý nejrychlejší a jako osmý nejpomalejší.

Vypočítejte, kolik závodníků běželo závod.
Řešení
Běžecký závod běželo 13 závodníků.

7. Prodej mouky

Prodavač prodal 27 kg hladké mouky a třikrát méně hrubé mouky.

Vypočítejte, kolik kilogramů mouky prodal prodavač celkem.
Řešení
Prodal prodavač celkem 36 kilogramů mouky.

8. Děti na škole v přírodě

Děti na škole v přírodě byly ubytovány v hotelu 17 dvoulůžkových a 25 třílůžkových pokojích. Další děti byly ubytovány v 8 chatkách. V každé chatce byl 1 čtyřlůžkový a 1 třílůžkový pokoj. Všechny pokoje a postele byly obsazeny.

Vypočítejte, kolik dětí bylo na škole v přírodě.
Řešení
Na škole v přírodě bylo 165 dětí.

9. Sčítance

Součet dvou čísel je 17500 a první sčítanec je 7900?

Vypočítejte druhý sčítanec.
Řešení
Druhý sčítanec je 9 600.

10. Dělenec a dělitel

Podíl dvou čísel je 22. Dělenec je 154.

Vypočítejte dělitele.
Řešení
Dělitel je 7.

11. Vánoční perníčky

Eliška dělala vánoční perníčky. Za tři hodiny jich udělala 72.

Vypočítejte:
a)   kolik udělá Eliška vánočních perníčků za pět hodin,
b)   kolik udělá Eliška vánočních perníčků za čtyři hodiny, když bude ujídat a každou hodinu 4 perníčky sní.
Řešení
a)   Za pět hodin udělá Eliška 120 vánočních perníčků.
b)   Když bude ujídat, udělá Eliška za čtyři hodiny 80 vánočních perníčků

12. Nehodící se číslo

a)   Určete, které z následujících čísel nepatří mezi ostatní.
b)   22, 368, 400, 602, 699, 978, 12334
Řešení
Mezi ostatní nepatří číslo 699.

13. Hodiny na brigádě

Brigádník má na stavbě odpracovat 50 hodin. Zatím pracoval 9 dní po třech hodinách a 3 dny po dvou hodinách.

Vypočítejte, kolik hodin ještě musí brigádník odpracovat.
Řešení
Brigádník ještě musí odpracovat 17 hodin.

14. Věk papouška

Za 10 let bude papoušek 3krát starší než dnes.

Vypočítejte, kolik let je starý papoušek.
Řešení
Papoušek je starý 5 let.

15. Půjčka na pračku

Paní Oliverová si vzala na půjčku pračku v hodnotě 8100 Kč. Měsíčně splácí 900 Kč. Již splatila 4500.

Vypočtěte, kolik měsíců bude paní Oliverová ještě splácet.
Řešení
Počet měsíců, v kterých bude Oliverová ještě splácet, je 4.

16. Zvířata v ohradě

V ohradě bylo 25 krav, 12 ovcí, 10 hus a 5 slepic. Všechna zvířata byla zdravá.

Vypočtěte, kolik bylo v ohradě nohou.
Řešení
V ohradě bylo 178 nohou.

17. Existence trojúhelníku

Určete, které trojice úseček s danými délkami mohou být trojicemi stran trojúhelníku.
a)   42 mm; 22 mm; 12 mm
b)   5 cm; 50 mm; 6 cm
c)   10 m; 5 m; 50 dm
d)   2,1 cm; 4,2 cm; 1,9 cm
Řešení
a)   0
b)   1
c)   0
d)   0

18. Teplota v lyžařském středisku

V lyžařském středisku naměřili v den příjezdu teplotu –7 °C. Druhý den se oteplilo o 12 °C.

Vypočtěte, kolik stupňů celsia bylo v lyžařském středisku druhý den.
Řešení
Druhý den byla teplota 5 °C.

19. Cesty mezi obcemi

Z obce A do obce B vede pět silnic, z obce B do obce C vedou dvě silnice a z obce C do obce D vedou tři silnice.

Vypočtěte, kolika různými způsoby se lze dostat z obce A do obce D.
Řešení
Z obce A do obce D se lze dostat 30 různými způsoby.

20. Brankářská výbava

Hokejový brankář si pořizuje výbavu. Vybírá si jednu ze dvou přileb, jedny z tří lapaček, jednu ze čtyř vyrážeček a jednu ze dvou hokejek.

Vypočtěte, kolik existuje variant brankářské výbavy.
Řešení
Existuje 48 variant brankářské výbavy.

21. Obložení stěny

Vypočtěte, kolik čtvercových dlaždic o délce strany 10 cm je třeba na obložení stěny 2,4 m dlouhé a 1,6 m vysoké?
Řešení
Je potřeba 384 dlaždic.

22. Pozemek a brána

Výměra obdélníkového pozemku o délce 70 m je 2800 m2.

Vypočtěte, kolik metrů pletiva je potřeba k oplocení pozemku, pokud vložená plechová brána má šířku 2 m?
Řešení
Je potřeba 218 m pletiva.

23. Ryby v rybníku

V rybníku byli pouze kapři, líni a štiky. Kaprů bylo o 27 více než štik. Línů bylo třikrát víc než kaprů. Kaprů bylo 171.

Vypočtěte, kolik ryb bylo v rybníce dohromady.
Řešení
V rybníce bylo 828 ryb.

24. Prodej bazénů

V obchodním domě prodali během dne tři bazény stejného typu. Cena jednoho byla 9799 Kč.

Vypočtěte, kolik korun za ně v obchodním domě utržili.
Řešení
Za bazény utržili 29 397

25. Teploměr během dne

Teploměr ukazoval ráno teplotu –2°C. Do oběda stoupla teplota o 5 °C. Do půl noci klesla teplota o 13 °C.

Vypočtěte, jakou teplotu ve °C ukazoval teploměr o půlnoci.
Řešení
Teploměr ukazoval teplotu -10 °C.

26. Čtyřciferná čísla

Z číslic 1, 2, 4 a 8 sestavte dvě čtyřciferná čísla tak, aby v zápise každého čísla byly použity všechny 4 číslice.

Vypočtěte rozdíl takového největšího sudého a nejmenšího lichého čísla (v tomto pořadí).
Řešení
Rozdíl čísel je 5 931.

27. Jablka v přepravce

Sadař nasbíral 294 kg jablek a rozdělil je do 42 přepravek.

Vypočtěte, kolik kg jablek bylo v jedné přepravce.
Řešení
V jedné přepravce bylo 7 kg jablek.

28. Oplocená zahrada

Karel chce oplotit svou čtvercového zahradu, strana zahrady měří 35 metrů.

Vypočtěte, jaká je celková délka plotu.
Řešení
Celková délka plotu je 140 metrů.

29. Výrobky v dílně

V dílně vyrábí dělník výrobky. Za měsíc odpracoval 184 hodin a vyrobil 1104 ks výrobků.

Vypočtěte hodinový výkon dělníka.
Řešení
Dělník vyrobí za hodinu 6 výrobků.