Počet úloh: 13

1. Radka a její sourozenci

Radka má stejně bratrů a sester. Její bratr Ivan má 3 sestry.

Vypočítejte, kolik dětí je v rodině Radky.
Řešení
V rodině Radky je 5 dětí.

2. Nejrychlejší a nejpomalejší

Matyáš doběhl na běžeckém závodě jako šestý nejrychlejší a jako osmý nejpomalejší.

Vypočítejte, kolik závodníků běželo závod.
Řešení
Běžecký závod běželo 13 závodníků.

3. Piškoty s polevou

V balíčku je 5 piškotů s polevou.

Vypočítej kolik piškotů je ve 3, 6 a 9 takových balíčcích.
Řešení
Ve třech balíčcích je 15, v šesti balíčcích je 30 a v devíti balíčcích je 45 piškotů.

4. Sčítance

Součet dvou čísel je 17500 a první sčítanec je 7900?

Vypočítejte druhý sčítanec.
Řešení
Druhý sčítanec je 9 600.

5. Dělenec a dělitel

Podíl dvou čísel je 22. Dělenec je 154.

Vypočítejte dělitele.
Řešení
Dělitel je 7.

6. Hodiny na brigádě

Brigádník má na stavbě odpracovat 50 hodin. Zatím pracoval 9 dní po třech hodinách a 3 dny po dvou hodinách.

Vypočítejte, kolik hodin ještě musí brigádník odpracovat.
Řešení
Brigádník ještě musí odpracovat 17 hodin.

7. Věk papouška

Za 10 let bude papoušek 3krát starší než dnes.

Vypočítejte, kolik let je starý papoušek.
Řešení
Papoušek je starý 5 let.

8. Zvířata v ohradě

V ohradě bylo 25 krav, 12 ovcí, 10 hus a 5 slepic. Všechna zvířata byla zdravá.

Vypočtěte, kolik bylo v ohradě nohou.
Řešení
V ohradě bylo 178 nohou.

9. Prodej bazénů

V obchodním domě prodali během dne tři bazény stejného typu. Cena jednoho byla 9799 Kč.

Vypočtěte, kolik korun za ně v obchodním domě utržili.
Řešení
Za bazény utržili 29 397

10. Jablka v přepravce

Sadař nasbíral 294 kg jablek a rozdělil je do 42 přepravek.

Vypočtěte, kolik kg jablek bylo v jedné přepravce.
Řešení
V jedné přepravce bylo 7 kg jablek.

11. Oplocená zahrada

Karel chce oplotit svou čtvercového zahradu, strana zahrady měří 35 metrů.

Vypočtěte, jaká je celková délka plotu.
Řešení
Celková délka plotu je 140 metrů.

12. Uspořené peníze

Honza uspořil 72 korun. Pepík uspořil o 9 korun více než Honza.

Vypočtěte, kolik korun uspořil Pepík.
Řešení
Pepík uspořil 81 korun.

13. Sázené růže

Zahradník sázel růže. Do každého řádku zasadil 13 růží. Po raním mrazíku jí mnoho sazenic uhynulo.

V 1. řádku uhynulo 5 růží.

V 2. řádku uhynulo o 2 růže více než v 1. řádku.

Ve 3. řádku uhynulo o 3 růže méně než v 1. řádku.

Ve 4. řádku uhynulo o 1 růži víc než ve 3. řádku.

Vypočtěte, kolik růží musel zahradník doplnit, aby byl ve všech řádcích opět po 13 růžích.
Řešení
Zahradník musel doplnit 17 růží.